siêu át chế tạo cơ khí - Đăng ký và nhận 300k miễn phí

Sản Phẩm Nổi Bật

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Bánh bao kẹp/刈包饅頭

110.000 VNĐ

Sủi cảo tôm/鮮蝦水餃

180.000 VNĐ

Sủi cảo hẹ/韭菜豬肉水餃

160.000 VNĐ

Bánh củ cải/蘿蔔糕

100.000 VNĐ

Bánh ú/功夫粽子

260.000 VNĐ

Màn thầu uyên ương/紫薯芋頭饅頭

110.000 VNĐ

Sủi cảo bắp ngô/玉米豬肉水餃

160.000 VNĐ

Bánh bao kẹp/刈包饅頭

110.000 VNĐ

Sủi cảo tôm/鮮蝦水餃

180.000 VNĐ

Sủi cảo hẹ/韭菜豬肉水餃

160.000 VNĐ

Bánh củ cải/蘿蔔糕

100.000 VNĐ

Bánh ú/功夫粽子

260.000 VNĐ

Màn thầu uyên ương/紫薯芋頭饅頭

110.000 VNĐ

Sủi cảo bắp ngô/玉米豬肉水餃

160.000 VNĐ

Deal Hot Trong Ngày

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Bánh bao kẹp/刈包饅頭

110.000 VNĐ

Sủi cảo tôm/鮮蝦水餃

180.000 VNĐ

Sủi cảo hẹ/韭菜豬肉水餃

160.000 VNĐ

Bánh củ cải/蘿蔔糕

100.000 VNĐ

Bánh ú/功夫粽子

260.000 VNĐ

Màn thầu uyên ương/紫薯芋頭饅頭

110.000 VNĐ

Sủi cảo bắp ngô/玉米豬肉水餃

160.000 VNĐ

siêu át chế tạo cơ khí - Đăng ký và nhận 300k miễn phí